IKUSPEGI SISTEMIKOA
“Gure egiteko modua”

Argiaren basoan, eraldaketa pertsonalean sinesten dugu. Tentsioa integratzea, ongizatea bilatzea, pertsonen arteko gatazkak ezagutzea eta hazteko aukera bihurtzea. A+b-k ikuspegi interkonektatua eta diziplinartekoa planteatzen du, erakundea modu integralean aztertzeko aukera ematen duena, eta haren arazoak identifikatzeko eta ulertzeko aukera ematen duena.
"Zuzeneko esperientzia ikasteko bitarteko indartsua da"

beumer_brandbook3

BIZIKIDETZA – "Hemen eta orain, konturatzea"

Esku-hartzeak diseinatzea, modu eraginkor eta parte-hartzailean bilerak zuzentzeko. Sail bakoitzak hartutako erabakiak errespetatzea. Askotariko errealitateak ezagutzea, eta zereginei balioa ematea. Lan egiteko modu berriak garatzea (gure aldatzeko modua aldatzea.) Esku-hartze indibidualak lidergoa indartzeko.

GARAPENA – "Guztiak du eragina guztiengan"

Gaur egun gertatzen denarekin lan egitea, iragana eta etorkizuna kontuan hartuta, egungo helbururako baliagarriak direnean.
Ikuspegi eta ikuspegi orokorra ematea, helburu komunei heltzeko eta zentzua emateko, errealitateari modu integralean helduz.
Errealitate beraren pertzepzioak ezagutzea, antzematea- eta integrazio-prozesua erraztea.
Alde guztien arteko interdependentzia behatu eta adieraztea, denak du eragina guztiengan. Aniztasuna eta erresistentziak maneiatzea.
Modu efizienteagoan eta efikazagoan lan egitea, taldekideen askatasuna eta segurtasuna bermatuz..

KONPENTSAZIOA - "Konpentsatzeko beharra da harreman ororen oinarria"

Berdintasuna sustatzea.
Bi helburuak integratzea: pertsonala eta erakundearena.
Plangintzaren eta ebaluazioaren arteko sendotasuna sustatzea, etengabeko hobekuntzarako.
Erakundeak aldaketan laguntzeko dituen premiazko arazoak ezagutzea..
Erakunde batean, osagai bakoitzak dagokiona hartzen ez badu edo jasotzen duena modu proportzionalean ematen ez badu, horrek desoreka sortzen du, eta horrek sistema osoaren arrakastan eragiten du. (Eman eta jaso)